Nadzor

 

ODOBREN OBRAT pomeni, da je v času zakola in obdelave trupov živali, vedno prisoten uradni veterinar.

Franc Hudin-Kmetija, JE EDINI PRIVATNI ODOBREN OBRAT MANJŠE KAPACITETE ZA ZAKOL PERUTNINE V SLOVENIJI.

Stalni nadzor na naši kmetiji izvajajo:

Laboratorijske preiskave izvaja:

Laboratorijske preiskave na različne snovi v mesu se izvajajo cca na 14 dni. Preiskave se izvajajo tudi na prisotnost antibiotika v mesu. Odvzem vzorca odredi uradni veterinar ob zakolu ali na prodajnem pultu. Rezultate testiranj arhiviramo več let.