SI 247 ES

ODOBREN OBRAT KMETIJA HUDIN FRANC-vzreja, zakol in prodaja domačih piščancev

 

ODOBREN OBRAT pomeni, da je v času zakola in obdelave trupov živali, vedno prisoten uradni veterinar.

Franc Hudin-Kmetija, JE EDINI PRIVATNI ODOBREN OBRAT MANJŠE KAPACITETE ZA ZAKOL PERUTNINE V SLOVENIJI.

Ovalni žig s številko odobritve SI 247 pomeni odobren obrat s stalnim nadzorom Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
S stalnim nadzorom UVHVVR, ki je prisoten ob vsakem zakolu (2 krat tedensko) in pri vzreji piščancev v vseh štirih hlevih, dokazujemo IZVOR LASTNIH PIŠČANCEV.