SI 247 ES

ODOBREN OBRAT KMETIJA HUDIN FRANC-vzreja, zakol in prodaja domačih piščancev

Ovalni žig s številko odobritve SI 247 pomeni odobren obrat s stalnim nadzorom Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).
S stalnim nadzorom UVHVVR, ki je prisoten ob vsakem zakolu (2 krat tedensko) in pri vzreji piščancev v vseh štirih hlevih, dokazujemo IZVOR LASTNIH PIŠČANCEV.