Naša kmetija

Družina Hudin se že 35 let ukvarja z vzrejo, zakolom in prodajo domačih piščancev.

Leta 1983 sta Minka in Franjo Hudin pričela z vzrejo domačih piščancev na svojem domu na Dravskem Dvoru. Imela sta majhen hlev in sčasoma registrirala kmetijsko klavnico za zakol piščancev. Piščance sta prodajala pretežno doma, kasneje pa na tržnici v Mariboru. Leta 1986 sta pričela s prodajo tudi na ljubljanski tržnici. Vseskozi sta na kmetiji pomagala sin Franc in hči Liljana.

Ker se je povpraševaje po domačih piščancih večalo, so nedaleč vstran od doma, na Dobrovcah, uredili še drugi hlev. Kmetijsko klavnico so preregistirali v odobren obrat s stalnim nadzorom UVHVVR.

Sin Franc je od malega pomagal očetu in mami na kmetiji. Z leti se je v njem prebudila strast do »PRAVE HRANE« in želja po boljšem hranjenju naših otrok. Zato je pred leti prevzel celotno kmetijsko gospodarstvo in vse hleve preoblikoval v živalim prijazne hleve. Še danes z vsem srcem vodi vse procese na kmetiji: pridelava lastne krme na poljih, nadzor nad vzrejo, zakol, razvoz piščancev, nadzor nad kakovostjo mesa,…. Pri vzreji dobro sodeluje s skrbnikoma Boštjanom (strastnim ljubiteljem konjev) in skrbnikom Ivanom. Z nasveti in pri delu na poljih mu pomaga oče Franjo. Mama Minka je gospodinja in skrbi za ekološke pridelke na velikem vrtu. Tudi sestra Liljana je aktivna članica kmečkega gospodarstva in je odgovorna oseba v klavnici. Žena Tina pomaga pri računovodstvu in marketingu in ima skrb za zaposlene. Na kmetiji pa pomagajo tudi že otroci.

Danes ima naša kmetija poleg naslovnega kmetijskega gospodarstva (KMG-MID 100927018), še več gospodarstev (G-MID-lokacije, kjer se redijo živali) na različnih lokacijah. Tako imamo skupno štiri hleve za vzrejo domačih piščancev. Vsi hlevi so živalim prijazni hlevi za prosto rejo in omogočajo piščancem izpust na prosto, v naravo.

Poleg piščancev imamo na kmetiji tudi dva psa, nemška ovčarja Luksa in Reksa.