Human zakol

Vsak zakol, ki se vrši dva krat tedensko je pod stalnim nadzorom in ob prisotnosti veterinarja UVHVVR (Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin).

Izpolnjujemo vse standarde glede humanega zakola.

Vodimo HACCP in izpolnjujemo vse zahteve s strani pristojnih inštitucij.