Izvor

Izvor piščancev na naši kmetiji je izključno slovenski. Za nakup dan starih piščancev sodelujemo z dvema slovenskima valilnicama. Izvor dan starih piščancev redno kontrolira KON-CERT Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Z domačimi piščanci smo na tržnicah prisotni vsak teden, saj naše gospodarstvo zajema štiri hleve. Le tako lahko zagotovimo periodiko vzreje različnih starosti piščancev. Zelo čudno bi bilo, da bi s piščanci iz enega hleva, vsak teden na tržnici ponujali sveže domače piščance. Žal se to na tržnicah in drugod po Sloveniji dogaja. Vsi piščanci »Hudin« so vzrejeni v naših hlevih.
Izvor piščancev, namenjenih v prodajo, v prvi meri vsak teden kontrolira UVHVVR (Urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), pa tudi KON-CERT Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.